Psací a tiskací malé písmeno u

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Seřaď psací písmena podle tiskacích v horní řadě. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.