Psací malé písmeno ř

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Přiřaď správně začáteční písmena k obrázkům. Pak stiskni KONTROLA.