Psací ou

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Přiřaď k obrázkům správně, kde slyšíš ou nebo jenom o. Pak stiskni KONTROLA.