Psací malé písmeno m

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Seřaď začáteční písmena obrázků věcí v horní řadě. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.