Psací a tiskací písmena

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Seřaď psací písmena podle tiskacích v horní řadě. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.