Psací velké písmeno B

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Na začátku vlastních jmen se píše velké písmeno. Přiřaď správně začáteční písmena k obrázkům. Pak stiskni KONTROLA.