PŘEPIS

bylebokabi

Seřaď psací slabiky podle tiskacích v horní řadě. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.