Psací au

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Přiřaď k obrázkům správně, kde slyšíš au nebo jenom a. Pak stiskni KONTROLA.