Třídíme obratlovce - savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby

Na prvním řádku pojmenuj živočichy. Na druhém zvol skupinu obratlovců - savec, pták, plaz, obojživelník, ryba.
???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???