Třídíme živočichy - podle pokryvu těla

Na prvním řádku pojmenuj živočichy. Na druhém zařaď do skupiny podle pokrytí těla, srst, peří, šupiny, kůže.
???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???