Třídíme živočichy - obratlovci a bezobratlí

Na prvním řádku pojmenuj živočichy. Na druhém řádku zařaď do skupiny, obratlovci či bezobratlí.
???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???