ŽULA

Přečti si text a potom doplň názvy pod obrázky. Pak stiskni KONTROLA.
???
???
???
???
???
???
???
???
Žula vznikala činností sopek, je to hornina vyvřelá. Můžeme v ní rozeznat zrna tří nerostů. Světlý nerost je křemen, který je velice tvrdý. Tmavá někdy i narůžovělá zrna jsou živec. Lesknoucí se šupinky tvoří slída, která je velice měkká. Žula se u nás vyskytuje na mnoha místech. Je to tvrdá hornina, proto se používá jako stavební kámen, dlažební kostky, obrubníky chodníků, schody, pomníky, náhrobní kameny i sochy. Těží se v lomech.