Vznik Orlové

Doplň. Pokud si nebudeš vědět rady, klikni na nápovědu nebo na otazník. Pak stiskni Kontrola.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
O vzniku Orlové vypráví stará . Jednou kníže jel lovit zvěř do zdejších lesů. Honu se účastnila i jeho manželka . Ta se polekala letícího , který něco upustil na zem. Z úleku kněžna porodila synáčka . Na památku dal kníže na tom místě postavit . Vznikající osadu u kaple pojmenoval podle orla . Avšak první písemná zmínka o existenci Orlové pochází z roku . Proto podle pověsti se ve znaku Orlové nachází zvíře a listnatý . Později s rozvojem těžby uhlí, byl vesnici přiznán titul město a ve znaku se objevila překřížená kladívka.