VZDUCH

Dovedeš doplnit správné údaje? Pak stiskni KONTROLA.
?????????Co víš o vzduchu?
Vzduch je přírodnina, která tvoří obal kolem planety . Člověk využívá proudící vzduch - . Pouští draka, plaví se v plachetnici, vyrábí energii ve větrné elektrárně. Vzduch je látka. Nejvíce je v něm . K dýchání potřebují živočichové i rostliny . Kyslík je potřeba i při . Jediným zdrojem kyslíku na Zemi jsou zelené . Ovzduší znečišťují výfukové plyny a kouř z komínů. Znečištěný vzduch se nazývá .
?????????
?????????