VODA

Dovedeš doplnit správné údaje? Pak stiskni KONTROLA.
?????????Co víš o vodě?
Voda je přírodnina. Nejčastěji se vyskytuje na Zemi ve skupenství . Led a sníh je voda v skupenství. Vodní pára je skupenství . V moři a oceánech je voda , které je na Zemi nejvíce. Pro svou slanou chuť je pro nepoživatelná. Člověk potřebuje vodu , ta je v , , ... v ledu i sněhu. Po úpravách je tato voda . V přírodě probíhá vody. Voda se nikam neztrácí ani nevzniká.
?????????
?????????