Věci kolem nás

Roztřiď věci na obrázcích na přírodniny živé či neživé a lidské výtvory. Pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????