VÁPENEC

Přečti si text a potom doplň názvy pod obrázky. Pak stiskni KONTROLA.
???
???
???
???
???
???
???
???
Vápenec vznikal na dně dávných moří usazením vápnitých skořápek mořských živočichů, je to hornina usazená. Mívá barvu bělavou nebo šedou. Není příliš tvrdý, využívá se hlavně ve stavebnictví. Ve vápenkách se z něj vyrábí vápno a v cementárnách cement, který je nutný do betonu. Ve vápencových skalách se někdy nacházejí jeskyně, které tam vytvořila voda. Mramor je leštěný a velice tvrdý vápenec, který se využívá na drahé obklady nebo sochy.