UHLÍ

Přečti si text a potom doplň názvy pod obrázky. Pak stiskni KONTROLA.
???
???
???
???
???
???
???
???
Uhlí vznikalo přeměnou pravěkých rostlin, které zuhelnatěly. Uhlí je uloženo v zemi ve vrstvách. Hnědé uhlí se těží v povrchových dolech, černé uhlí v hlubinných dolech. V dolech pracují horníci. Uhlí je hořlavá hornina, slouží hlavně jako palivo. Vyrábí se z něj také koks, který je zapotřebí pro výrobu železa. Z uhelného prachu se lisují brikety.