JEDNOTKY TEPLOTY

Přiřaď k dané teplotě její vysvětlení, co znamená.