SLUNCE

Dovedeš doplnit správné údaje? Pak stiskni KONTROLA.
?????????Co víš o Slunci a Zemi?
Slunce a Země jsou přírodniny. Slunce dává Zemi a . Země se otočí kolem Slunce jednou za . Na Zemi se vystřídají 4 roční . Kolem své osy se Země otočí jednou za hodin. Proto se na Zemi střídá a . Nejdelší den a nejkratší noc na Zemi je 21. , kdy je den slunovratu. Nejkratší den a nejdelší noc na Zemi je 21. , kdy je den slunovratu.
?????????
?????????