SKUPENSTVÍ LÁTEK

Urči jakého skupenství je látka na obrázcích. Pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????