SAVCI

Přečti si text a potom pod obrázky doplň správně pojmy. Pak stiskni KONTROLA.
ČÁST TĚLA K POHYBU
??? ???
POKRYTÍ TĚLA
??? ???
ČÍM A CO DÝCHAJÍ
??? ???
ROZMNOŽUJÍ SE
??? ???
Savci jsou obratlovci - mají kostru, jejichž páteř je složena z obratlů. Žijí na souši, ve vodě i ve vzduchu. Těmto různým prostředím se přizpůsobilo tělo, které má většinou tyto části: hlavu, krk, trup, přední a zadní končetiny, ocas. Savci mají tělo pokryto kůží, ze které roste hustá srst nebo chlupy či bodliny. Dýchají plícemi - přijímají kyslík ze vzduchu a vylučují oxid uhličitý. Podle druhu potravy rozdělujeme savce na býložravce, masožravce a všežravce. Rozmnožují se rozením živých mláďat, která po narození sají mateřské mléko. Význam savců pro člověka: hospodářská zvířata, lovná zvěř, chov pro radost, někteří jsou škůdci.
MASOŽRAVCI SE ŽIVÍ
??? ???
BÝLOŽRAVCI SE ŽIVÍ
??? ???
VŠEŽRAVCI SE ŽIVÍ
??? ???
VÝZNAM PRO ČLOVĚKA
??? ???