PŮDA

Přečti si text a potom doplň názvy pod obrázky. Pak stiskni KONTROLA.
???
???
???
???
???
???
???
???
Základ půdy tvoří zvětralé horniny. Součástí půdy jsou různě veliké kameny, písek a jíl, který se dá rozetřít mezi prsty. Půda obsahuje též vodu i vzduch. Důležitá část půdy, která zajišťuje její úrodnost, je humus. Vzniká rozpadem odumřelých těl rostlin a živočichů, proto obsahuje mnoho živin. Ornice se nazývá část půdy, kterou zemědělci obdělávají.