Třídíme přírodniny

Roztřiď zobrazené přírodniny. Na prvním řádku, zda jsou živé či neživé. Na druhém urči skupinu přírodnin.
???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???

???