PŘÍRODNINA - SUROVINA - VÝROBEK

Pojmenuj přírodninu a surovinu, která se z ní získává, nakonec vytvořený výrobek. Pak stiskni KONTROLA.
přírod.surovinavýrobekpřírod.surovinavýrobekpřírod.surovinavýrobek
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???