PÍSKOVEC

Přečti si text a potom doplň názvy pod obrázky. Pak stiskni KONTROLA.
???
???
???
???
???
???
???
???
Pískovec vznikal na dně dávných moří usazením a stmelením zrníček písku, je to hornina usazená. Má různé barvy: žlutou, načervenalou nebo hnědavou. Lehce se opracovává, proto se používá jako stavební a sochařský kámen. Působením vody a větru se rozpadá - zvětrává. Pískovcové skály vytvářejí sklaní města. Víš, kde můžeme ještě najít písek?