MĚŘÍME OBJEM

Na čem všem můžeme nalézt stupnici s jednotkami objemu? Pojmenuj věci na obrázku. Pak stiskni KONTROLA.
???
???
???
???
???
???
???
???