KOLOBĚH VODY

Dovedeš doplnit správné údaje? Pak stiskni KONTROLA.
?????????Koloběh vody je přírodní děj, při kterém voda mění své a neustále . Působením slunečního tepla se z voda vypařuje a mění se ve vodní , která stoupá vzhůru. Z páry vznikají , které odnáší vítr nad pevninu. Ve velkých výškách se mraky ochlazují a pára se sráží v , nebo a padá dolů na zemský povrch. Část vody se vsakuje do půdy a vytváří zásoby podzemních vod. Ostatní voda stéká do a řeky ji zpět odvádějí do .
?????????
?????????