NEROSTY A HORNINY

Doplň správně společné údaje pro horniny a nerosty. Pak stiskni KONTROLA.
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
NEROSTYHORNINY
 1. jsou všude kolem nás
 2. jsou neživé přírodniny
 3. jsou látky pevné
 4. tvoří pevninu Země
 5. skládají se z jedné látky
 6. jsou složeny z více nerostů
 7. člověk je těží a zpracovává
 8. některé jsou vzácné drahokamy
 9. vyskytují se ve velkém množství
 10. vyskytují se v menší míře
 11. nazývají se minerály
 12. patří mezi ně žula, pískovec, uhlí
 13. patří mezi ně sůl, diamant, křemen