HODINY - čtvrt, půl, třičtvrtě, čelá

Víš, co k sobě patří? Přisuň k hodinám správný časový údaj. Potom stiskni KONTROLA.