HODINY - čtvrt, půl, třičtvrtě, čelá

Víš, co k sobě patří? Přisuň k časovému údaji správné hodiny. Potom stiskni KONTROLA.