Které činnosti a potraviny škodí zdraví?

Urči, které činnosti a potraviny škodí zdraví, a které neškodí. Pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
????????????????????????