Lidé a práce

Všechna povolání jsou důležitá. Dovedeš poskládat správné dvojice?