Lidská společnost

Vylušti doplňovačku a zjistíš správné znění tajenky. Pak stiskni KONTROLA.
1. Moje máma a táta jsou mí ...
2. Některé děti bez rodičů žijí v dětských ...
3. Dospělí lidé přivádějí na svět své ...
4. Osoba, která mě porodila je moje ...
5. Muž a žena, kteří se mají rádi, uzavírají ...
6. Manžel mé maminky je můj ...
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Základem lidské společnosti je .