NA CHODNÍKU

Klikni na políčko s číslem. Zobrazí se otázka. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
 1      2        3      4   5          
                        
                        
6                          
                        
          7                
                        
     8