VÁNOCE a jejich symboly

Vylušti, co si všichni přejeme v poslední prosincové dny. Pak stiskni KONTROLA.


ABC
1?????????
2?????????
3?????????
4?????????

1A
4B
3B
4A
4C
3C
2B
1C
1B
3A
2C
2A