LESNÍ STROMY

Poznáš stromy v lese? Do prvního okénka napiš název stromu, za pomlčku napiš druh stromu. Pak stiskni KONTROLA.
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-
??? ???
-