LÉTO - V LESE

Pojmenuj rostliny a zvířata, která můžeš vidět v létě v lese. Pak stiskni KONTROLA.
V přírodním společenstvu les rostou hlavně stromy, ale též keře, další rostliny a houby. Žijí tu i velcí savci, různí ptáci a malý hmyz.???
???
???
???
???
???
???
???
náprstník
???
???
???
lýkovec
???
???
???
???
???
habr
???
???
???
třezalka
???
strakapoud