LÉTO - V OKOLÍ OBYDLÍ

Přečti si text a potom vyber společenstvo, které je na obrázku. Pak stiskni KONTROLA.
???
???
???
???
???
???
???
???
Člověk si vytvořil v okolí obydlí místa, kde pěstuje zeleninu, ovoce, užitkové i okrasné rostliny, chová hospodářská a domácí zvířata. Jsou zde i volně rostoucí rostliny a volně žijící zvířata, která se podmínkám těchto prostředí přizpůsobila. Takovému společenstvu rostlin a zvířat říkáme společenstvo uměle vytvořené člověkem. Je to zahrada, sad, statek a pole.