TUR DOMÁCÍ

Přečti si text a potom doplň názvy pod obrázky. Pak stiskni KONTROLA.
SAMEC
???
SAMICE
???
MLÁDĚ
???
příbytek
???
užitek
???
maso
???

???
žere
???
Tur domácí je naše největší užitkové zvíře. Označujeme ho též hovězí dobytek. Proto masu, pro které ho chováme, říkáme hovězí. Samec tura domácího se nazývá býk, samice je kráva a mládě je tele. Krávy nám dávají mléko. Z kravského mléka se vyrábějí jogurty, máslo a sýry. Z kůže hovězího dobytka se vyrábí nejčastěji obuv. V létě se krávy pasou na pastvinách, kde žerou trávu a jetel. V zimě je tur domácí ustájen v kravínech, kde požírá seno a zrní obilnin.