4.opakování - DOMOV

Dovedeš text správně doplnit? Pokud si nebudeš vědět rady, klikni na nápovědu nebo za políčkem na otazník. Pak stiskni Kontrola.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Domov je má rodina. Domov je náš dům nebo byt. Domovem je i má obec. Domovem je má vlast , která leží ve střední . Mým úředním jazykem je jazyk. Symbolem našeho státu je státní , státní a státní . Hlavním městem mého státu je . Zde sídlí vláda. Na Pražském sídlí .