??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Seřaď potřeby pro zimní sporty podle obrázků sportů v horní řadě. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.