KALENDÁŘNÍ ROK

Najdi a seřaď všech 12 měsíců kalendářního roku tak, jak jdou za sebou. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.