??? ??? ??? ??? ??? ???

ČÁSTI DNE

Seřaď klikáním správně části dne tak, jak jdou za sebou. Obrázky nahoře ti napoví. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.