??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

POVOLÁNÍ DOSPĚLÝCH

Seřaď povolání podle obrázků věcí v horní řadě. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.