PTÁCI STÁLÍ A STĚHOVAVÍ

Urči, jestli pták odlétá na zimu k moři (přiřaď obrázek moře s majákem) nebo zůstává (přiřaď obrázek domu). Potom stiskni KONTROLA.