DOMINO - stromy a keře na podzim

Seřaď kartičky domina, začni kliknutím na ŽALUD. Potom hledej kartu, která začíná listem tohoto stromu. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.