Umíš doplnit věty?

Sestav správné věty. Pak stiskni KONTROLA.
???má na sobě šupiny a plave v.???
???žije u vody, kde loví rybky a.???
???loví mouchy do upředených.???
???na podzim vyhledává na zemi.???