ROČNÍ OBDOBÍ

??? ??? ??? ???

Seřaď názvy ročních období tak, jak jdou za sebou v kalendářním roce. Pak stiskni KONTROLA.