PSAL POHÁDKY - KAREL JAROMÍR _ _ _ _ _

Doplň doplňovačku a dozvíš se, kdo napsal tyto pohádky. Žlutý sloupec tvoří tajenku. Pro vkládání písmen můžeš použít tlačítka dole. Nebudeš-li si vědět rady, použij Nápovědu. Pak stiskni KONTROLA.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
1. Ilustrátor nakreslí do knihy hezký
2. Spisovatel knihy - jiným slovem
3. Úzká strana knihy se nazývá
4. Tvrdý obal knihy skrývající listy
5. Každý list v knize má dvě